WorldPayZinc ซึ่งทำเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินทางมือถือได้ทำแผนภาพสำหรับผู้ขายใน Etsy ให้สามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Etsy อย่างละเอียดตั้งแต่การเลือกว่าจะขายใน Etsy ดีไหม ตั้งร้านยังไง ตั้งชื่อยังไง ตั้งราคายังไง ทำโปรโมชั่นยังไง ทำ Customer service ไปจนถึงทำ Branding, การตลาดและโปรโมชั่นยังไง โดยจะมีคำถามให้เราตอบ Yes หรือ No ถ้าตอบแล้วก็จะมีลิงค์ให้ไปยังเว็บไซต์ที่แนะนำในหัวข้อนั้นๆ แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ลองอ่านกันได้ที่ https://www.worldpayzinc.com/etsy-guide/ ค่ะ

 

Handmade Biz Newsletter

กรอกอีเมล์และเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ Handmade Biz ทางอีเมล์

Handmade Biz Newsletter

You have Successfully Subscribed!